Έτος  Ιδιοκτήτης - Φορέας   Έργο   Περιγραφή έργου  
2013-2014 Φιλεκπαιδευτική εταιρεία Ενίσχυση και αποκατάσταση βρεφονηπιακού σταθμού στο Μόναχο   Στατική μελέτη ενίσχυσης με μεταλλικό σκελετό, κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιϊα στο οποίο θα στεγασθεί Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Μόναχο Γερμανίας   
2013 Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. Ελεγχος στατικής επάρκειας κτηρίου παλαιού Λιμεναρχείου   Στατική ανάλυση και αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του Κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ (πρώην Λιμεναρχείου) στον 1ο προβλήτα  
2013 Ο.Λ.Θ.  Α.Ε. Ελεγχος στατικής επάρκειας δώματος παλαιού Λιμεναρχείου   Στατική μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας δώματος του Κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ (πρώην Λιμεναρχείου) στον 1ο προβλήτα  
2012-2013 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ     Συγκρότημα τεσσάρων κατοικιών στην Ιερισσό Χαλκιδικής και τριών κατοικιών στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.  Οι φορείς της ανωδομής αποτελούνται εξ ολοκλήρου από μεταλλικές διατομές.  Οι τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από θερμομονωτικά panels στο κέντρο και αμφίπλευρη επένδυση ελαφρά οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  
2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Σωληνογέφυρα   Έλεγχος και ενίσχυση της μεταλλικής σωληνογέφυρας του τμήματος "Utilities"  
2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αντικατάσταση συλλέκτη πυρσού   Ελεγχος, ενίσχυση και συμπλήρωση των φορέων στήριξης της όδευσης του αγωγού Φ900 του νέου πυρσού, μήκους 700m.  
2011 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ζυγοί ανέγερσης   Μεταλλικές διατάξεις ανέγερσης και μεταφοράς τμημάτων βιομηχανικών κατασκευών, που χρησιμοποιήθηκαν στα Ελληνικά Πετρέλαια  
2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αντικατάσταση Πυρσού   Θεμελίωση του νέου μεταλλικού πυρσού ύψους 90,00m και του δικτυωτού πύργου αντιστήριξής του (derrick) , στις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη.  2. Παρακολούθηση και έλεγχος της Στατικής Μελέτης της μεταλλικής ανωδομής.  
2009-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ "ΑΝ.ΓΡΕ." Εκπαιδευτικό Αστρονομικό πάρκο Ορλιακα   Συγκρότημα πέντε κτιρίων επιφανείας 1500 m2 (Κτίριο εκπαιδευτικού τηλεσκοπίου με κέντρο παρουσιάσεων και εκπαιδευτικό παρατηρητήριο, Κτίριο Ερευνητικού τηλεσκοπίου, Αναψυκτήριο, Κτίριο ενδιαιτημάτων και Κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων) -Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και  κατασκευή αστρομαρίνας  
2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Στέγαστρα σε νεολιθικό οικισμό   Ανάδειξη νεολιθικού οικισμού Αυγής Νομού Καστοριάς. Στέγαστρα προστασίας και διαδρομές επισκεπτών. Συνολική κάτοψη 1.700m2  
2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη Βελτίωσης εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης (β. Φάση)   Μελέτη επισκευής βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων της Ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας καθώς και μελέτη επισκευής των δαπέδων του περιβάλλοντος χώρου  
2009 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ποταμοβραχίονας [Γ]. Μεταλλική Γέφυρα (τύπος 2)    Μεταλλική Γέφυρα στον Ποταμοβραχίονα της Έδεσσας  
2009 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. PIPE RACKS   THESSALONIKI REFINERY UPGRADING PROJECT -PIPE RACKS [DODD], [U-100], [U-400]  
2009 Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ανέγερση νέας αποθήκης   Μεταλλική αποθήκη στην περιοχή αγροκτήματος "Μπεϊλίκ" Νεοχωρούδας Θεσ/νίκης  
2008 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κτίριο πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων στο χώρο των πρώην δημοτικών σφαγείων   Τριώροφο μεταλλικό κτίριο σύμμεικτης κατασκευής.  
2008 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Δεξαμενές Αργού   Παρακολούθηση και έλεγχος Στατικής Μελέτης συγκροτήματος δεξαμενών Αργού των ΕΛ.ΠΕ.  
2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Στατική μελέτη Κτιρίου δωρεάς Μιχαήλ Ζάχου   Στατική μελέτη πολιτιστικού κτιρίου   
2008 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   Επέκταση 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς                   
2008 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δημοτικό σχολείο   Επέκταση δημοτικού σχολείου Διποταμιάς Καστοριάς  
2008 Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  Κατοικία   Στατική μελέτη ανέγερσης διώροφης κατοικίας στον Λαγκαδά Θεσ/νίκης  
2008 Α. ΑΡΧΟΝΤΗΣ Συγκρότημα δύο κατοικιών   Στατική μελέτη ανέγερσης δύο κατοικιών στην Επανωμή Θεσ/νίκης  
2007-2010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  Κέντρο Διαλογής Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην Θεσσαλονίκη   Επίβλεψη εργασιών στατικής μελέτης του Κτιριακού συγκροτήματος και των Εργων Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος χώρου και της οδού πρόσβασης  
2007-2009 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της οδού πρόσβασης στο ΚΕΠΕΔΙΧ της Τράπεζας της Ελλάδος   Το έργο αφορούσε τις διαμορφώσεις του Περιβάλλοντος χώρου του Κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος, συνολικής επιφάνειας 30.150 τ.μ. καθώς και την  διαμόρφωση της οδού πρόσβασης στο κέντρο  
2002-2009 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης   Το έργο αφορά το τμήμα του θαλασσίου μετώπου της πόλης σε μήκος 3.500 μέτρων και καταλαμβάνει επιφάνεια 260.000 τ.μ. περίπου. Περιλαμβάνει την οργάνωση του παραθαλάσσιου πάρκου σε 13 θεματικούς κήπους.   Διαμορφώνονται μεταλλικές κατασκευές, πέργκολες, οικίσκοι, αναψυκτήρια, αμφιθεατρικοί χώροι, καθιστικά, λίμνες, συντριβάνια κ.λ.π.      
2000 -2008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  Κέντρο Διαλογής Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην Θεσσαλονίκη   Η μελέτη αφορούσε στην κατασκευή α) τριών κτιρίων : διοίκησης, θησαυρoφυλακίου, διαλογής και διακίνησης χρημάτων  επιφανείας 7748 m2  β) των βοηθητικών κτιρίων εισόδου (φυλακίου) και κτιρίου στάθμευσης 865 m2 και γ) μεταλλικών στεγάστρων και  υπόγειας διάβασης.   
2007 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Μονάδα μετασχηματιστών   Εγκατάσταση μονάδας μετασχηματιστών στα  ΕΛ.ΠΕ.  
2007 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Μονάδα TGCU   Παρακολούθηση και έλεγχος Στατικής Μελέτης μονάδας Tail Gass Cleanup Unit των ΕΛ.ΠΕ.  
2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Πύργος [Τ-101]   Έλεγχος στατικής επάρκειας σε σχέση με τους ισχύοντες Κανονισμούς του Πύργου [Τ-101] του εργοστασίου των Ελληνικών Πετρελαίων, ύψους 65 m   
2006  ΦΙΜΠΡΑΝ – Δ. Αναστασιάδης Α.Ε Κτίριο 2ης Γραμμής Πετροβάμβακα    Επταώροφο  Bιομηχανικό Μεταλλικό Κτίριο με υπόγειο (μονάδα παραγωγής πετροβάμβακα της ΦΙΜΠΡΑΝ).  
2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Φούρνος [F-101] ]      Μελέτη θεμελίωσης του Προθερμαντήρα του Φούρνου [F-101] και ειδικότερα της κυρίως Μονάδας του Συγκροτήματος  
2006 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ Διαπλάτυνση Γέφυρας   Διαπλάτυνση Γέφυρας Νέου Οικισμού Κορεστείων.  
2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Eλέγχος Πύργου  Τ- 410   Ελεγχος στατικής επάρκειας Πύργου  Τ- 410  των ΕΛ.ΠΕ.  
2006-2007 PINEWOOD, THE INTERNATIONAL SCHOOL OF THESSALONIKI Σχολικό Συγκρότημα PINEWOOD στους Ταγαράδες Δήμου Θέρμης   Το συγκρότημα αποτελείται από 5 κτιριακές ενότητες: (α) την ενότητα του αμφιθεάτρου, της διοίκησης και των χώρων εστίασης, (β) την ενότητα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχολείου, της βιβλιοθήκης και του πολιτιστικού κέντρου, (γ) την ενότητα του γυμνασίου και λυκείου, (δ) την ενότητα του γυμναστηρίου και (ε) την ενότητα του οικοτροφείου. Συν. επιφ. 6.000 m2   
2006-2007 Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης    Το κέντρο περιλαμβάνει αμφιθέατρο με προδιαγραφές συνεδριακού χώρου, αίθουσες πολλαπλών εκδηλώσεων, εστιατόριο, γραφεία διοίκησης και ημι-υπαίθριους χώρους (χώρος εστιατορίου και καφέ , χώρος υπαιθρίου αμφιθεάτρου κ.α.).Συνολική επιφάνεια  περίπου 2.500 m2  
2005-2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «Μελέτη βελτίωσης εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων στο Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων  Ν. Κιλκίς»   Κατασκευή ενός κτιρίου Nark Control  από Ω.Σ.  με μεταλλική στέγη, ενός κτιρίου συντήρησης Η/Ζ και δύο συγκροτημάτων χώρων υγιεινής καθώς και στεγάστρων και κατασκευών τοίχων αντιστήριξης  στον περιβάλλοντα χώρο.  
2005 HELEXPO «ΤΗΕ GARDEN OF GREECE»   «ΤΗΕ GARDEN OF GREECE» -  SHENYANG expo 2006.  Στατική μελέτη κατασκευών του κήπου  
2005 ΧΡ. ΛΑΝΑΡΑΣ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΝΑΡΑ Πολιτιστικό Κέντρο και Αναψυκτήριο στην περιοχή της Σχολής Αριστοτέλη του Δήμου Νάουσας    Το κτίριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με κύρια υλικά το μέταλλο και το ξύλο σε ό,τι αφορά στις υπέργειες κατασκευές και το οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με πέτρα, σε ό,τι αφορά στις υπόγειες. Το κέντρο περιέχει εκθεσιακό χώρο, αίθουσα προβολών και αναψυκτήριο. Συνολική επιφάνεια 1.000 m2  
2005 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΣΛΙΑΣ Επέκταση τουριστικής εγκατάστασης   Στατική Μελέτη επέκτασης τουριστικής εγκατάστασης στο Σιδηροχώρι Καστοριάς    
2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Λαογραφικό Μουσείο   Στατική Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου Αργους Ορεστικού  
2005 AMYLUM Μεταλλικές δεξαμενές HCL   Μεταλλικές δεξαμενές HCL Tate&Lyle Hellas  
2005 AMYLUM Μεταλλική δεξαμενή συμπυκνωμάτων   Μεταλλική δεξαμενή συμπυκνωμάτων. Tate&Lyle Hellas   
2004-2005 AMYLUM Κτίριο RVF    Μελέτη του Κτιρίου RVF της  TATE & LYLE  GREECE A.E. (ΠΡΩΗΝ AMYLUM HELLAS A.E.)   
2004-2005 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Eπέκταση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.   Eπέκταση Εγκαταστάσεων Πολυτεχνικής Σχολής - Α.Π.Θ. Μεταλλικές κατασκευές νέων κτιρίων, όπως αναγνωστήρια στα δώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις χώρων βιβλιοθηκών κ.λ.π.  Συνολική επιφάνεια περίπου 15.000 m2  
2004  Δ.Ε.Μ.Κ.Ο.  Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης Μελέτη Κτιρίου Κλειστού Γυμναστηρίου   Γυμναστήριο με κυρίως Αίθουσα κάτοψης οκταγώνου από μεταλλικές διατομές και περιφερειακό συγκρότημα υποστήριξης από Ω.Σ., συνολικής έκτασης 2.500 m2    
2004 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ο.Λ.Θ. Νέος Επιβατικός Σταθμός Λιμένος Θεσ/νικής   Νέα κτίρια, και εγκαταστάσεις (μεταλλικά και Ω.Σ.) για την εξυπηρέτηση των νέων λειτουργιών του Λιμένα, συνολικής έκτασης 20.000m2 (προμελέτη)   
2003 AMYLUM Κτίριο φιλτροπρέσσας  γλουτένης   Κτίριο φιλτροπρέσσας  γλουτένης,   Amylum Hellas A.E.  
2003 ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΤΖΙΓΚΑΣ, Τεχνικές αντιπροσωπίες.  Βιομηχανικό κτίριο   Στατική μελέτη  Βιομηχανικού κτιρίου συναρμολόγησης και αποθήκευσης μηχανών κοπής μετάλλων.     
2003 AMYLUM  Προσθήκη Μηχανολογικού εξοπλισμού και δεξαμενών    Στατική μελέτη του έργου «Προσθήκη Μηχανολογικού εξοπλισμού και δεξαμενών (Νο 17824)»  
2003 AMYLUM Συγκροτήματα Δεξαμενών & Φίλτρων   Επέκταση Μονάδων Παραγωγής και Αποθήκευσης Εργοστασίου  
2003 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Πολιτιστικό Κέντρο Πολυτεχνειούπολης   Υπόγειο Μέγαρο Μουσικής και τριώροφο Κτίριο υποστήριξης (Προμελέτη- Σύμβουλος μελέτης)  
2003 ΔΗΜΟΣ KAΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ακαδημία γραμμάτων και πολιτισμού »   Συμμετοχή στον διαγωνισμό του Δήμου Καλαμαριάς (A’ Βραβείο)- Εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης  
2003 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανάπλαση Μονάδας ΡΡ   Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των προσπελάσεων της Μονάδας Παραγωγής Πολυπροπυλενίου     
2003 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ανύψωση δεξαμενής ΤΚ-17   Μελέτη ανύψωσης δεξαμενής ΤΚ-17 των ΕΛ.ΠΕ.  
2003 ATTIKAT ATE Δοκίδες έμφραξης   Μελέτη δοκίδων έμφραξης στο έργο «Ταμιευτήρες Κάρλας και συναφή έργα»   
2003 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ Διώροφη κατοικία με υπόγειο, τμήμα στέγης, πισίνα και περίφραξη    Διώροφη κατοικία-  Μεταλλικό κτίριο  
2003  Α. & Μ. ΖΑΦΡΑΚΑ Μονοκατοικίες   Δύο διώροφες μονοκατοικίες στην Επανωμή Θεσ/νίκης                
2003 Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Μονοκατοικία   Διώροφη μονοκατοικία στην Ανω Πόλη Θεσ/νίκης               
2003 ΑΘ. ΜΠΕΤΟΣ  Μονοκατοικία   Διώροφη μονοκατοικία με πισίνα στους  Ελαιώνες Πυλαίας    
2002 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.  Κτίρια Σήραγγας Δωδώνης   Δύο ειδικά κτίρια για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της σήραγγας Δωδώνης  
2002 AMYLUM  Συγκρότημα Silos Γλυκόζης   Μονάδα τριών επίγειων και υπερυψωμένων silos από ανοξείδωτο χάλυβα  
2002 AMYLUM Συγκρότημα Δεξαμενών  F9   Μελέτη  του Συγκροτήματος Δεξαμενών  F9  της TATE & LYLE  GREECE A.E. (ΠΡΩΗΝ AMYLUM HELLAS A.E.)   
2002 AMYLUM Mονάδα Pressure leaf filters   Mελέτη επέκτασης μονάδας Pressure leaf filters, Amylum Hellas A.E.  
2002 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων και ανάπλαση πλατείας Γάτσου    Η μελέτη αφορούσε στην ανάπλαση της πλατείας Γάτσου στη Νεάπολη με κατασκευές για αναψυχή και στην κατασκευή κάτω από αυτήν υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 130 θέσεων   
2002 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. Bιομηχανικό κτίριο και κτίριο γραφείων   Bιομηχανικό κτίριο και κτίριο γραφείων στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου  Συν. επιφ.: 1190 m2  
2001 - 2002 ALUMIL  Κτίριο Γραφείων   Τριόροφο υπερυψωμένο μεταλλικό Κτίριο Γραφείων   
2001 - 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Δεξαμενή [ΤΚ-862]   Παρακολούθηση και έλεγχος της στατικής μελέτης μεταλλικής δεξαμενής αργού πετρελαίου χωρητικότητας 50.000m3  
2001 - 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Φούρνος [F-202]   Μελέτη θεμελίωσης - παρακολούθηση και έλεγχος της μελέτης ανωδομής φούρνου ύψους 50m  
2001 -2002 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δημοτικό Κολυμβητήριο   Κτιριακό συγκρότημα κλειστού κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών, συνολικής κάτοψης 5.000m2  
2001 Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  Επέκταση εγκαταστάσεων Ε.Κ.Ε.Τ.Α.   Επέκταση κατά 80.000m2 των κτιριακών εγκαταστάσεων στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (Προμελέτη)  
2001 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Αναβάθμιση του Κτιρίο Διοίκησης των ΕΛ.ΠΕ.   Ανασχεδιασμός των όψεων για ηλιοπροστασία – Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου εισόδου στο κτίριο διοίκησης - Επέκταση του κτιρίου διοίκησης-Κατασκευή πύλης εισόδου στο βιομηχανικό συγκρότημα- Διαμόρφωση  του περιβάλλοντος χώρου  Συν. επιφ.: 400 m2  
2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ο.Λ.Θ.  Hoppers δημητριακών   Μεταφερόμενα υπερυψωμένα μεταλλικά silos δημητριακών  
2001 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δημοτικό και Νηπιαγωγείο   Μελέτη Φέρουσας Κατασκευής 9ου  ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-Σχολείου για ΑΜΕΑ  στην Καστοριά.  
2001 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έλεγχος στατικής επάρκειας   Έλεγχος στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Καστοριάς.  
2001 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πολιτιστικό Κέντρο   Mελέτη μεταλλικής κατασκευής στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Αργους Ορεστικού.  
2000 - 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Δεξαμενές [ΤΚ-881] & [ΤΚ-882]   Μεταλλικές δεξαμενές αργού πετρελαίου 2x80.000m3 και τεχνικά συγκροτήματος (γέφυρες, λεκάνες κτλ)  
2000 TOMEN  Αιολικό Πάρκο 100MW   Πύργοι Ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου 100MW στη Σπάρτη  
2000 ΠΑΕ Ηρακλής  Προπονητήριο   Προμελέτη συγκροτήματος τριών μεταλλικών κτιρίων (προπονητήριο, γραφεία, ανα- ψυκτήριο) στη Μίκρα  
2000 ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Μεταλλικές κατασκευές αεροδρομίου   Μεταλλικές κατασκευές για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου Μακεδονία  
2000 ΑΘΑΝ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Μονάδα επεξεργασίας  νωπών και κατεψυγμένων  αλιευμάτων   Μονάδα επεξεργασίας αλιευμάτων στην N. Μηχανιώνα  Θεσ/νίκης. Μεταλλική κατασκευή   Συν. επιφ.: 760 m2  
2000 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Αποθήκη Παλετοποίησης   Μεταλλική Αποθήκη κάτοψης 2.000m2 της Μονάδας Παλετοποίησης Λιπασμάτων  
2000 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αμαξοστάσιο   Νέο Αμαξοστάσιο Δήμου Ορεστίδος  
1999 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος   Συγκρότημα Δεξαμενών και Κτιρίων για την επεξεργασία της βιομηχανικής ιλύος  
1999 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Μονάδα Φωσφορικού Καλίου   Μεταλλικές κατασκευές και δεξαμενές οπλ, σκυροδέματος Μονάδας KSO4  
1999 AMYLUM  Στατικός Έλεγχος Κτιρίου Διοίκησης   Στατικός έλεγχος και προτάσεις αποκατάστασης του Κτιρίου Διοίκησης  
1999-2000 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ Εμπορική αποθήκη   Εμπορική αποθήκη με μεταλλική στέγη και φέροντα οργανισμό από Ω.Σ. στον συνοικισμό Πεύκα Θεσ/νίκης    Συν. επιφ.: 1000 m2  
1999 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τοξωτή γέφυρα   Στατική μελέτη τοξωτής γέφυρας ανοίγματος 24 m. Επί της οδού Λάβδα προς Αβδέλα.    
1999 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΣΛΙΑΣ Ξενοδοχειακή μονάδα    Έκδοση οικοδομικής άδειας "Ξενοδοχείο τύπου ενοικιαζομένων διαμερισμάτων" για την ξενοδοχειακή μονάδα «Λογγάς» στο Σιδηροχώρι Καστοριάς.  
1999 ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. Πολυόροφη οικοδομή    Πολυόροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγειο κατάστημα & υπόγειο parking στην Καστοριά  
1999 JET OIL  Σωληνογέφυρες   Δίκτυο σωληνογεφυρών στο Συγκρότημα Καλοχωρίου της JET OIL  
1998 - 1999 E.K.M.E.  Μονάδα Ασβέστου και Υδρασβέστου   Μονάδα Παραγωγής ασβέστου και υδρασβέστου στο Αμύνταιο (υπερυψωμένα μεταλλικά Silos,  Κτίρια επεξεργασίας και διαμετακίνησης, Σωληνογέφυρες κτλ)  
1998 - 1999 Γ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ- Μ.ΤΣΙΡΙΔΟΥ Τριώροφη μονοκατοικία   Τριώροφη μονοκατοικία στο Επταπύργιο Θεσ/νίκης. Συν. επιφ.: 244 m2  
1998  ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Αγιολογικό Κέντρο (Δωρεά)   Στατική μελέτη Αγιολογικού Κέντρου και Επέκτασης Ξενώνα  στην Ερμού Θεσ/νίκης.   
1998 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Προθέρμανση Φ.Α. για Καύσιμο    Δομικές κατασκευές Μονάδας Προθέρμανσης Φυσικού Αερίου  
1998 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ  Εκσυγχρονισμός εργοστασίου   Υπερυψωμένα μεταλλικά Silos, χοάνες φόρτωσης, τροποποιήσεις μεταλλικών κτιρίων κτλ. για τον εκσυχρονισμό του εργοστασίου της Pechiney στο Δίστομο.  
1998 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Επέκταση Ανύδρου [III]   Συγκρότημα συμπιεστών και Δεξαμενών της Μονάδας [ΙΙΙ] Παραγωγής H2SO4   
1998 AMYLUM  Μονάδα Αντίστροφης Ώσμωσης   Κτίριο και εγκαταστάσεις για τον εξοπλισμό Αντίστροφης Ώσμωσης του εργοστασίου  
1998 Γ. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Τριώροφη οικοδομή κατοικιών   Τριώροφη οικοδομή στην οδό Κεσσίδη Θέρμη -Θεσ/νίκης Συν. επιφ.: 870 m2  
1997-1998 AMYLUM  Μονάδα CHP   Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο για την κάλυψη των αναγκών όλου του  Εργοστασίου  
1997-1998 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ  Βιολογικός Καθαρισμός Θεσ/νίκης   Δεξαμενές, Κλίνες, Πύργοι και διάφορες άλλες νέες Μονάδες της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Θεσσαλονίκης, συνολικής κάτοψης 40.000 m2  
1997-1998 Γ. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δύο τριώροφες οικοδομές κατοικιών   Δύο τριώροφες οικοδομές κατοικιών στην οδό Μακρυγιάννη Θέρμη -Θεσ/νίκης                                 Συν. επιφ.: 1220 m2   
1997 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ  Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου   Προμελέτη των Δομικών Κατασκευών (συνολικά 25 Μονάδες) του υπό ανέγερση εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου των ΕΛ.ΠΕ.  
1997 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Έδραση Αντιδραστηρων R403 & R402   Μεταλλικοί φορείς και θεμελίωση των Αντιδραστήρων του Διυλιστηρίου  
1997 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Έλεγχος Κτιρίου E102 & D101   Έλεγχος και ενίσχυση τριόροφου μεταλλικού Κτιρίου Δεξαμενών και Εναλλακτών  
1997 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Τροποποίηση Νησίδας   Τοπικός έλεγχος και τροποποίηση της τεχνητής Νησίδας στον Θερμαϊκό κόλπο  
1997 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Τροποποίηση Ανύδρων [Ι] & [ΙΙ]   Νέα Κτίρια, δεξαμενές και βάσεις εξοπλισμού των Μονάδων H2SO4 [Ι] & [ΙΙ]  
1997 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Δίκτυο Φυσικού Αερίου   Κανάλια, σωληνογέφυρες και λοιπές κατασκευές του δικτύου φυσικού αερίου του εργοστασίου  
1996-1997 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  97»  Α.Ε.  Θέατρο & Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μενεμένης   Συγκρότημα δύο κτιρίων με χρήση κλειστού θεάτρου, θερινού κινηματογράφου και πολιτιστικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων ειδικής μορφής και προδιαγραφών  συνολικής επιφανείας 3150 m2  
1996-1997  Ε. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ Διπλοκατοικία   Κατοικία στις Συκιές - Θεσ/νίκη  Συν. επιφ.: 165 m2  
1996 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Δεξαμενή Υδρασβέστου [Τ-132]   Κυκλική δεξαμενή οπλισμένου σκυροδέματος  χωρητικότητας 120m3  
1996 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Νέες βάσεις Πυρσού   Βάσεις για την αγκύρωση των τενόντων και την έδραση του Πυρσού του Διυλιστηρίου   
1996 AMYLUM  Συγκρότημα Δεξαμενών HDM   Aνοξείδωτες δεξαμενές Ισογλυκόζης χωρητικότητας 4x5.000m3 επί φρεατοπασσάλων  
1996 AMYLUM  Κτίριο Συμπιεστών   Κτίριο και βάσεις έδρασης των Συμπιεστών του Αμυλοποιείου  
1996 AMYLUM  Σωληνογέφυρες   Έξη μεταλλικές σωληνογέφυρες του δικτύου ανακύκλωσης  
1996 AMYLUM  Διαμόρφωση δαπέδων Ισογλυκόζης   Επισκευές και οξύμαχες επιστρώσεις των δαπέδων του Κτιρίου Ισογλυκόζης  
1996 AMYLUM  Συγκρότημα Παραπροϊόντων   Επέκταση του Συγκροτήματος Παραπροϊόντων (μεταλλικές δεξαμενές, ικριώματα κτλ)  
1996 AMYLUM  Κόμβος Εισόδου   Διαμόρφωση του Κυκλοφοριακού Κόμβου εισόδου του εργοστασίου, 5.000m2  
1996 AMYLUM  Υπόγειο δίκτυο καλωδίων   Εγκιβωτισμός των υπογείων δικτύων ηλεκτρισμού και οπτικών ινών (1200m)  
1996 AMYLUM  Γραφεία Ισογλυκόζης   Νέα Γραφεία Προσωπικού της Μονάδας Παραγωγής Ισογλυκόζης  
1996 AMYLUM  Μονάδα Σφυρόμυλου   Βάσεις συσκευών Σφυρόμυλου, μεταλλικό ικρίωμα Φίλτρων και Οικίσκος Πίνακα  
1996 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Δεξαμενή Εξουδετέρωσης HCL   Δεξαμενή οπλισμένου σκυροδέματος εξουδετέρωσης HCL Μονάδας Proflyor  
1996 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Θεμελίωση Αντιδραστήρα Κ103Α   Βάση έδρασης και μεταλλικό ικρίωμα Αντιδραστήρα Μονάδας Θειικού Αργιλίου  
1996 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Τροποποίηση Κτιρίου Φωσφορικού   Τροποποίηση του μεταλλικού Κτιρίου Συμπύκνωσης Φωσφορικού για την εγκατάσταση των νέων συσκευών δοσομέτρησης  
1996 V.P.I.  Συγκρότημα Silos   Μεταλλικοί Φορείς έδρασης Συγκροτήματος Silos 3.500m3 της V.P.I στο Βόλο  
1996 ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. Πολυώροφο κτίριο   Πολυώροφο κτίριο κατοικιών και καταστημάτων με υπόγειο χώρο στάθμευσης στην Καστοριά  
1996 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Χειρουργική πτέρυγα νοσοκομείου Καστοριάς   Συμπληρωματική στατική μελέτη χειρουργικής πτέρυγας του νοσοκομείου Καστοριάς.  
1995-1997  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΡΓΟΣΕ  Α.Ε Κτίριο επιβατών & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού Πλαταμώνα   Η μελέτη αφορούσε στην κατασκευή α) σταθμού επιβατών  επιφανείας 1000 m2    β) υπογείων διαβάσεων  επιφανείας 1000 m2 και γ) μεταλλικών στεγάστρων του περιβάλλοντα χώρου επιφανείας 2100 m2   
1995 AMYLUM  Ικρίωμα Sludge Evaporator   Πολυόροφο μεταλλικό Κτίριο για την εγκατάσταση των συσκευών του Εξαερωτή  
1995 AMYLUM  Δίκτυο απαγωγής λυμάτων   Μεταλλικές κατασκευές και σωληνογέφυρες του δικτύου απαγωγής λυμάτων  
1995 AMYLUM  Βιολογικός Καθαρισμός   Συγκρότημα Βιολογικού Καθαρισμού του εργοστασίου, κάτοψης 6000m3  
1995 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Δεξαμενή στερεών αποβλήτων   Δεξαμενή οπλισμένου σκυροδέματος 520m3 και διαμόρφωση των προσπελάσεων  
1995 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Μονάδα αποθήκευσης VCM   Βάσεις συσκευών και μεταλλικές κατασκευές της Δεξαμενής VCM  [ΤΚ-1015Α]  
1995 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Επέκταση Γραφείων εισόδου   Επέκταση και διαρρύθμιση των Γραφείων εισόδου  
1995 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Μονάδα [FORANE 134A]   Μεταλλικές κατασκευές και βάσεις μηχανημάτων της νέας Μονάδας Φρέον  
1995 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Επέκταση αποθήκης Θειικού Αργιλίου   Επέκταση και διαρρύθμιση της Αποθήκης Θειικού Αργιλίου  
1995 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Επισκευή Μονάδας Φωσφορικού   Επισκευή αντλιοστασίου και δεξαμενών Μονάδας Φωσφορικού  
1995 ΜΗΧΑΝΙΚΗ  Μεταλλικές Κατασκευές Νοσοκομείου   Μεταλλικές κατασκευές του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Δ. Θεσσαλονίκης  
1995 ΔΟΜΙΑ  Αντιπροσωπεία Mercedes   Εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας της Mercedes στη Μίκρα  
1994-1995 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  Επέκταση Μονάδας Ψύξης Ασφάλτου   Μεταλλικός Φορέας Εναλλακτών Μονάδας Ψύξης Ασφάλτου γαι παραγωγή [HFO]  
1994 - 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  PVC Slurry Stripping Unit   Μεταλλικά Κτίρια, σωληνογέφυρες, ικριώματα, πύργοι, δεξαμενές και λοιπές δομικές κατασκευές (συνολικά 40) του νέου Εργοστασίου PVC  
1994 AMYLUM  Δρόμοι και δίκτυο ομβρίων   Ανακατασκευή οδοστρωμάτων (20.000m2) και δικτύου ομβρίων εργοστασίου  
1994 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Γέφυρα Νιτρικών   Μεταλλική γέφυρα μεταξύ των Κτιρίων Παραγωγής Νιτρικού Οξέως [Ι] & [ΙΙ]  
1994 ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Πύργος Αντέννας   Μεταλλικός αυτοφερόμενος πύργος (h=55m) για τη στήριξη ιστού αναμετάδοσης  
1993 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Τροποποίηση Κτιρίου Συσκευασίας   Τροποποίηση του Κτιρίου για την εγκατάσταση των νέων μηχανών ενσάκκισης και φόρτωσης  
1993 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Αποθήκη Ασβεστολίθου   Μεταλλική αποθήκη Ασβεστολίθου, κάτοψης 1200m2  
1993 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Επισκευή Κτιρίου Ammos   Επισκευή δομικών στοιχείων Κτιρίoυ Νιτρικής Αμμωνίας, κάτοψης 8.000m2  
1993 AMYLUM  Αποθήκη Αμύλου   Μεταλλική αποθήκη Αμύλου, κάτοψης 1200m2  
1993 AMYLUM  Επισκευή Κτιρίων   Επισκευή δομικών στοιχείων Κτιρίων Ισογλυκόζης και Αμυλοποιείου, συνολικής κά- τοψης 6.000m2  
1993 AMYLUM  Κτίριο Συσκευασίας   Επισκευή, διαρρύθμιση και επέκταση Κτιρίου Συσκευασίας κάτοψης 2.000m2   
1993 AMYLUM  Συγκρότημα Silos Αμύλου   Μονάδα ύψους 35m αποτελούμενη από δύο Silos αλουμινίου, φορέα έδρασης οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικές υπερκατασκευές και θεμελίωση σε πασσάλους  
1993 AMYLUM  Κτίριο Εκπαίδευσης   Κτίριο εκπαίδευσης και Αναψυκτήριο προσωπικού  
1991-1992 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ  Ρυθμιστικό σχέδιο (Κωδ. έργου 6004)    Ρυθμιστικό σχέδιο του κεντρικού campus  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Στατικές προμελέτες – Ειδικοί στατικοί υπολογισμοί     
1991 ΧΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ Τετραώροφο κτίριο γραφείων   Τετραώροφο κτίριο γραφείων στην οδό Κλαδά - Καλαμάτα.  Συν. επιφ.: 423 m2    
1991 Κ/Ξ Ν. ΚΑΡΑΤΖΑΣ - Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσ/νίκης Υπόστεγο Γυμναστηρίου Δημοτικού Σχολείου Μεσημερίου   Υπόστεγο Γυμναστηρίου Δημοτικού Σχολείου Μεσημερίου -  Μεταλλική κατασκευή     
1991 Σ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ Διώροφη μονοκατοικία.    Διώροφη μονοκατοικία στην Θέρμη Θεσ/νίκης. Συν. επιφ.: 200 m2    
1990 Βιομηχανία ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Εγκαταστάσεις Αποθηκών – Ψυγείων της ΔΕΛΤΑ Α.Ε.   Βιομηχανικές εγκαταστάσεις-Μεταλλικοί φορείς στον Λαγκαδά Θεσ/νίκης συν. επιφ.: 3950 m2