Διεύθυνση:

Αγ. Σοφίας 46                            Kyreinstrasse 8
54622 Θεσσαλονίκη                    81371 München, Germany

Τηλ:  +30  2310-257572              Tel: (089) 41115760
Τηλ:  +30  2310-235694              Fax: (089) 41115762
Τηλ:  +30  2310-280338


Προβολή statika.gr σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
e-mail : info@statika.gr

Ι. Λαβασάς:          
ilava@tee.gr
Μ. Στεφανούρη:  
mstefanouri@gmail.com
Π. Ζέρβας:          
zenik@statika.gr
Γ. Νικολαϊδης:      
george@statika.gr
Β. Ζήσης:          
bzisis@gmail.com
Λ. Δέδα:            
ldeda@tee.gr
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα