Γραφεία:

Θεσσαλονίκη, κέντρο:
Αγ. Σοφίας 46  54622 Θεσσαλονίκη

Ανατολική Θεσσαλονίκη:
Αλ. Παπαναστασίου 56, 54642 Θεσσαλονίκη      

Γερμανία:                
ΙΒ Zisis , Konrad-Adenauer-Str. 40, 85221 Dachau,  Germany

Τηλέφωνα:  
Γ. Νικολαϊδης - Π. Ζέρβας : +30  2310-257572  
Ι. Λαβασάς :                      +30  2310-280338
Μ. Στεφανούρη :                +30  2310-235694
Β. Ζήσης :                        +30 2310 901007  & +49 08131 43 20 888
e-mail : info@statika.gr

Ι. Λαβασάς:          
ilava@tee.gr
Μ. Στεφανούρη:  
mstefanouri@gmail.com
Π. Ζέρβας:          
zenik@statika.gr
Γ. Νικολαϊδης:      
george@statika.gr
Β. Ζήσης:            
bzisis@gmail.com
Λ. Δέδα:            
ldeda@tee.gr
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα