Κατοικία στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης                                                         Αρχιτέκτονες:  Πρόδρομος Νικηφορίδης, Βernard Cuomo  
H κατοικία βρίσκεται στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, και έχει πολυγωνική κάτοψη εμβαδού 90 τ.μ.  Διαθέτει τέσσερα επίπεδα – ορόφους, με το κατώτατο εξ ολοκλήρου υπόγειο, το επόμενο εν μέρει και τα δύο ανώτατα υπέργεια.

Ο φορέας της διαμορφώνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην της οροφής, η οποία στο μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από στέγη με μεταλλικά ζευκτά, ξύλινο σανίδωμα και επιστέγαση με κεραμίδια. Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής έγκειται στο γεγονός ότι, λόγω των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων, το στατικό μόρφωμα κυριαρχείται από επίπεδους φορείς, πλάκες και τοιχώματα, με τα γραμμικά, δοκούς και υποστυλώματα, να περιορίζονται σε αναλογικά ελάχιστες θέσεις.  

Η θεμελίωση συνίσταται σε μία ενιαία κοιτόστρωση πάχους 0,40m, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και το δάπεδο του υπογείου.

Για την ακριβή προσομοίωση του στατικού μορφώματος  αναπτύχθηκε μοντέλο επιφανειακών και γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων στο πρόγραμμα
Strand7.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα