Εργοστάσιο παραγωγής αμύλου και γλυκόζης της "Tate & Lyle" (πρώην ΒΙΑΜΥΛ) στη Θεσσαλονίκη.
Συγκρότημα Silos  για την αποθήκευση των παραπροιόντων που προέρχονται απο την επεξεργασία του καλαμποκιού.  Τα Silos διαμορφώνονται απο χαλυβδόφυλλα, ανώ οι υπερκείμενες εξέδρες για την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού συντίθενται απο τυποποιημένα μεταλλικά profils.
Η θεμελίωση είναι μια συμβατική ενιαία κοιτόστρωση.
Συγκρότημα Silos στην βιομηχανία  Tate & Lyle (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα