Εργοστάσιο παραγωγής αμύλου και γλυκόζης της "Tate & Lyle" στη Θεσσαλονίκη (πρώην "ΒΙΑΜΥΛ"). Μομονωμένες ανοξείδωτες δεξαμενές, με λειτουργία:

1. Δεξαμενή αραιωμένης γλυκόζης χωρητικότητας 216m3, με εσωτερική διάμετρο 5,25m και ύψος κελύφους 10,00m.

2. Δεξαμενή γλυκόζης χωρητικότητας 42m3, με εσωτερική διάμετρο 3,00m και ύψος κελύφους 6,00m.

3. Δεξαμενή για τη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων υδρατμών προερχόμενων από την παραγωγική διαδικασία, χωρητικότητας 90m3, με εσωτερική διάμετρο 3,80m και ύψος κελύφους 8,00m.
Δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα στην βιομηχανία Tate & Lyle (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα