Αντικατάσταση συλλέκτη πυρσού στα Ελληνικά Πετρέλαια
Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση του συλλέκτη του πυρσού του εργοστασίου των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη.
Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος 700 μέτρων, βρίσκεται σε ύψος 7 μέτρων απο το έδαφος, και  αρχικά είχε διάμετρο 20'' . Με την νέα μελέτη αντικαθίσταται απο αγωγό διαμέτρου 36'' σε όλο του το μήκος. Ο αγωγός φέρει προϊόντα καύσης του εργοστασίου υπο υψηλή πίεση και θερμοκρασία που φτάνει τους 400 βαθμούς Κελσίου.
Η μελέτη αφορά στη διαστασιολόγηση του νέου αγωγού, και στον έλεγχο και την ενίσχυση των στηρίξεων του.

Για την ανάλυση του συστήματος δημιουργήθηκε αναλυτικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για το σύνολο του αγωγού και των στηρίξεων του, στο πρόγραμμα
Strand7. Η ανάλυση έγινε με μή γραμμικό νόμο τάσεων-παραμορφώσεων και γεωμετρική μή-γραμμικότητα.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα