Η μελέτη αφορά στην κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων στην όψη του κτηρίου διοίκησης των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, καθώς και του κεντρικού φυλακίου εισόδου του εργοστασίου.


Μεταλλικά στέγαστρα στο κτήριο διοίκησης των ΕΛ.ΠΕ.                                     Αρχιτέκτονες:  TETRAGON  Γιώτης Ιωαννίδης, Ελένη Βρεντζάκη
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα