Ενίσχυση κτηρίου για την μετατροπή του απο κτήριο κατοικιών σε παιδικό σταθμό στο Μόναχο.

Το κτήριο είναι κατασκευασμένο με σκελετό απο τοιχοποιία, και εν μέρει απο οπλισμένο σκυρόδεμα, με πλάκες απο οπλισμένο σκυρόδεμα.
Στο κτήριο παρατηρήθηκαν εκτεταμένες αστοχίες στις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος που προκλήθηκαν απο την ελλιπή τοποθέτηση του οπλισμού που προβλεπόταν απο την αρχική μελέτη, καθώς και απο καθαιρέσεις τμημάτων της φέρουσας τοιχοποιίας.
Λόγω των παραπάνω αστοχιών, αλλα και της αυξημένης απαίτησης φορτίων που προκύπτει απο την αλλαγή χρήσης του, αποφασίστηκε η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό.

Για την ανάλυση και την διαστασιολόγηση του κτηρίου, αναπτύχθηκε μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που περιλαμβάνει το σύνολο του φέροντα οργανισμού του κτηρίου, μαζί με τον μεταλλικό σκελετό.
Στατικός έλεγχος και ενίσχυση κτηρίου στο Μόναχο                                        Αρχιτέκτονας:  Klaus Jonas
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα