Νέος επιβατικός σταθμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης            Αρχιτέκτονες:  Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Α. Πάνου, Ε. Ζουμπουλίδου
Ρυθμιστικό σχέδιο και προκαταρτική μελέτη                                
Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Μπανιωτόπουλος , Καθηγητής Α.Π.Θ.
Νέος επιβατικός σταθμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της πρώην Σερβικής ζώνης

Ρυθμιστικό σχέδιο και προκαταρτική μελέτη  
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα