Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Δυτικής Θεσσαλονίκης

Φωτιστικοί θόλοι στο χώλλ της κεντρικής εισόδου

Ο φορέας των θόλων διαμορφώνεται απο μια αλληλουχία μεταλλικών ημιπλαισίων πλάτους 2,25m, και ύψους 3,30m τα οποία στηρίζονται αρθρωτά στους κόμβους του πάνω επιπέδου του χωροδικτυώματος της αίθουσας, συνδέονται δέ μεταξύ τους με τρείς σειρές διαμήκων δοκών ανα πλευρά.
Τα φύλα επικάλυψης της οροφής εδράζονται άμεσα στα πλαίσια, ενώ του δαπέδου στηρίζονται αμφιέρειστα σε διαμήκεις δοκούς συγκολλημένες στη βάση περίπου των μεταλλικών υποστηλωμάτων. Τα υαλοστάσια φέρονται απο τις δύο ενδιάμεσες σειρές των διαμήκων δοκών.
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - Φωτιστικοί θόλοι
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα