Αλουμίνιο της Ελλάδος - Μεταφερόμενες χοάνες βωξίτη
Εργοστάσιο παραγωγής Αλουμινίου της Ελλάδος στα Αντίκυρα Φωκίδας.
Μεταφερόμενες χοάνες κινούμενες σε ράγες στην περιοχή του λιμανιού για την φόρτωση απο τα φορτηγά πλοία των πρώτων υλών και ειδικότερα του βωξίτη και τη μεταφορά του στις μονάδες επεξεργασίας.
Το σύστημα φόρτωσης αναδιαμορφώθηκε ωστε να ανταποκρίνεται στις νέες προδιαγραφές του μηχανολογικού εξοπλισμού.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα