Τριόροφη κατοικία με υπόγειο στην Πυλαία Θεσσαλονίκη                            Αρχιτέκτονες:  Ρένα Σακελλαρίδου / Μόρφω Παπανικολάου
                                                                                                                                 Επιίβλεψη κατασκευής: Αλτίνης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
Η τριόροφη κατοικία αποτελείται εξ' ολοκλήρου απο οπλισμένο σκυρόδεμα.  Λόγω των απαιτήσεων της αρχιτεκτονικής μελέτης για αποφυγή κρεμάσεων δοκών στο εσωτερικό και στην περίμετρο του κτιρίου καθώς και της ύπαρξης οπών σε διάφορα σημεία των πλακών, επιλέχθηκε ενα σύστημα δοκιδοτών πλακών με πυκνή και μικρού ύψους (40 εκ.) διαδοκίδωση, η δέ πλάκα επικάλυψης είναι μηκυτοειδής.  Η ανάλυση της κατασκευής έγινε εξ' ολοκλήρου με πεπερασμένα στοιχεία στο SCIA Engineer.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα