Εξοχική κατοικία στην Βουρβουρού της Χαλκιδικής απο οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η κατασκευή είναι διόροφη με ολόσωμες πλάκες χωρίς δοκούς και ενιαία γενική κοιτόστρωση η οποία αποτελεί και την υπόβαση του δαπέδου του ισογείου.
Η ανάλυση με επιφανειακά και γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία και η διαστασιολόγηση του φορέα, έγινε με τα πρόγραμματα
SCIA Engineer και ECtools.
H μελέτη παρουσιάστηκε στον διαγωνισμό "
Nemetseck Structural User 2013 Contest" και δημοσιεύτηκε στο σχετικό βιβλίο

Εξοχική κατοικία στη Χαλκιδική                                                         Αρχιτέκτονες:  Α. Μ. Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Α. Πάνου, Ε. Ζουμπουλίδου
                                                                                                               Επιίβλεψη κατασκευής: Αλτίνης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα