Κατοικία στον Λαγκαδά Θεσ/νίκης                                                    Αρχιτέκτονες: Δημήτριος Ραϊδης, Ισίδωρος Σέμψης , Δέσποινα Τέλη
Διόροφη κατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα με υπόγειο υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η οροφή του ορόφου διαμορφώνεται από κεκλιμένη πλάκα και δοκούς που ακολουθούν την κλίση της στέγης, και από ένα τμήμα δώματος οριζόντιο, που κατασκευάζεται σε δύο επίπεδα. Η θεμελίωση αποτελείται από εσχάρα πεδιλοδοκών.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα