ΡΑΦ
Στατικές μελέτες κτιρίων και ενισχύσεων, με υπερωθητική ανάλυση
Το πρόγραμμα ΡΑΦ αναπτύχθηκε στην Ελλάδα,  και είναι ενα απο τα πιο ολοκληρωμένα προγράματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών με υπερωθητική ανάλυση (pushover), και διαστασιολόγηση κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC2, EC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες του προγράμματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας
ΤΟΛ που έχει αναπτύξει το πρόγραμμα.
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα