Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

1.    2009: Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για την ανάπλαση του 1ου τμήματος. (Βραβείο που δόθηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης)
2.    2009:
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής -  Μεγάλο Βραβείο για την πενταετία 2004-2008
3.    2011: Έπαινος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
4.    2014: U.I.A. International Union of Architects  Awards  First Prize  [Friendly Spaces accessible to all]
5.    2015: ArchMarathon Awards 2015 - First Prize
6.    2013: Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για την ανάπλαση του 2ου τμήματος.(Βραβείο που δόθηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης)
7.    2014: Βραβεία ΔΟΜΕΣ – Α΄ Βραβείο
8.    2014:Βραβεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Α΄ Βραβείο
9.    2015: Mies Van der Rohe Awards – Short List
10.  2016: Yuan Ye Urban Design Award – First Prize
11.  2016: IN practice: The state of committed   architecture in Europe
12.  2016: Bucharest Triennale 2016 - First Prize

Δημοτικό Πολιτιστικό κέντρο και αναψυκτήριο
Ελληνικό Ινστιντούτο Αρχιτεκτονικής - Βραβεία 2008
Αρχιτεκτονική μελέτη : Καθηγ. Α.Μ. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουμπουλίδου , Α. Πάνου

Νέα Μονάδα γραφείων βιομηχανίας Αλουμινίου

2ο Βραβείο Μεσογειακής Αρχιτεκτονικής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Καθηγ. Α.Μ. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουμπουλίδου , Α. Πάνου, Β. Κουβάκη,Στ. Ζερεφός

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Καλαμαριάς
1ο βραβείο διαγωνισμού Δήμου Καλαμαριάς
Αρχιτέκτονική Μελέτη : Π. Νικηφορίδης , B. Cuomo
Διακρίσεις - Βραβεία
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα