Μονάδα πετροβάμβακα της βιομηχανίας FIBRAN
Ερευνητικό πρόγραμμα HISTWIN
Συγκρότημα βιομηχανικών silos στον Βόλο
Επισκευή δεξαμενής πετρελαίου χωρητικότητας 15000 m3
Αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών 1 MW στην Λακωνία
Ελεγχος στατικής επάρκειας πύργων στα Ελληνικά Πετρέλαια
Χοάνες φορτοεκφόρτωσης δημητριακών στον Λιμένα Θεσσαλονίκης
Silos στην βιομηχανία "TATE & LYLE" (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
(1)
Silos στην βιομηχανία "TATE & LYLE"
(πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
(2)
Ασβεστοκάμινος 140 t
Αλουμίνιο της Ελλάδος
Μεταφερόμενες χοάνες βωξίτη
Δεξαμενή αποφθορίωσης φωσφορικού οξέος - Χ.Β.Β.Ε.
Αποθήκη παλετοποιημένου λιπάσματος - Χ.Β.Β.Ε.
Ράδιο Θεσσαλονίκη:
Ιστός κεραίας εκπομπής ύψους 40 m
Αλουμίνιο της Ελλάδος

Silos βωξίτη
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη βιομηχανία Tate & Lyle (πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
Επέκταση μεταλλικών φορέων σωληνώσεων (piperacks) στα Ελληνικά Πετρέλαια
Μελέτες βιομηχανικών έργων
Εγκαταστάσεις αποθηκών-ψυγείων της βιομηχανίας ΔΕΛΤΑ
Δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα στην
βιομηχανία Tate & Lyle
(πρώην ΒΙΑΜΥΛ)
Βιομηχανική αποθήκη
Βιομηχανική μονάδα Βιολογικού καθαρισμού
Βιομηχανικό κτήριο
Ζυγοί ανέγερσης βιομηχανικών κατασκευών
Βιομηχανικό στέγαστρο
Αντικατάσταση συλλέκτη πυρσού στα Ελληνικά Πετρέλαια
Μελέτη θεμελίωσης και έλεγχος μελέτης ανωδομής πύργου Flare 90m - Ελληνικά Πετρέλαια
Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα