Ερευνητικό πρόγραμμα HISTWIΝ  (High strength steel tower for wind turbines)
Το HISTWIN (HIgh strength   Steel Towers for WINd turbines) είναι ενα διευρωπαικό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την παραμετρική ανάλυση (θεωρητική και εργαστηριακή) πύργων ανεμογεννητριών απο χάλυβες υψηλής αντοχής
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

- Το Πανεπιστήμιο της Lulea στη Σουηδία
- Το Πολυτεχνείο του Aachen στη Γερμανία
- Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Το Πανεπιστήμιο της Coimbra στην Πορτογαλία

Επίσης συμμετέχει η ασφαλιστική εταιρεία Germanischer Lloyd, καθώς και δύο μεγάλες ευρωπαικές εταιρείες κατασκευής ανεμογεννητριών, η Repower, και η RUKKI.

Η έρευνα έγινε με βάση την ανεμογεννήτρια
ΜΜ-92 της εταιρείας Repower. Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε μία τέτοια ανεμογεννήτρια στην Πορτογαλία στην οποία τοποθετήθηκαν αισθητήρες για την μέτρηση των μετακινήσεων και των παραμορφώσεων σε συνδυασμό με τα δεδομένα του ανέμου για την διασταύρωσή τους με τα αποτελέσματα των υπολογιστικών μοντέλων.

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του ΑΠΘ. κ. Χαράλαμπο Μπανιωτόπουλο, αποτελούσε την ερευνητική ομάδα απο την πλευρά του ΑΠΘ.

Δείτε μας στο
Κοινοποιείστε αυτή τη σελίδα